web analytics Can Tv 24 - Erzincan Televizyonu

CANER RADYO TELEVİZYON VE İLETİŞİM HİZ. A.Ş

"1995 Yılında Erzincan'da kuruluşu gerçekleştirilen CAN TV24 Erzincan'ın gözü kulağı olmuştur."
CAN TV24 TELEVİZYONU meslekte uzun yıllar tecrübesi bulunan gazeteci ve programcılarıyla Erzincan’da yayın yapmaktadır.
Erzincan’da UHF 57. bandında yayın yapan ve hızla gelişmeye devam eden CAN TV24 sahip olduğu vizyonuyla da bölgede örnek olarak gösterilen TV ler arasındaki yerini saygın bir şekilde almaktadır.

Yerel kamuoyunun oluşumunda yerel basının rolü.
Yerel basın Uluslararası ve ulusal kamuoyunu oluşturan öğeler içerisinde yer almakla birlikte belirli bir yörede yaşayan insanlardan oluşan yerel kamuoyu, kapsamı ve niteliği itibariyle daha lokal boyutlarda oluşmaktadır. Bu çerçeve içerisinde ortaya çıkan yerel kamuoyunun oluşumunda yine bulunulan yöre içerisinde faaliyet gösteren yerel basın organı olan yerel televizyon ve gazeteler işlevsel olarak belirmektedir. Bu bağlamda yerel kamuoyunun oluşumunda yerel basının rolünü değerlendirmek amacıyla, alan araştırması yöntemi ile veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılarak basit tesadüfi örneklemeyle anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Buna göre, deneklerin büyük bir çoğunluğu (%92) yerel basını haber ve bilgi kaynağı olarak görmekte ve yine önemli bir kısmı (%58.3) ortak bir kanaatin oluşmasında yerel basını “etkili” olarak değerlendirmektedirler.
CAN TV24, bulunduğu yörenin bir kitle iletişim aracı olmasının yanı sıra o yörede yaşayan, o yörenin bir parçası olan ve yöredeki gelişmelerden çeşitli açılardan etkilenebilen yerel halkın da, öncelikle kendi sorunlarına, yöredeki sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, sanatsal, sportif vb. konulara ve gelişmelere karşı duyarlıdır. Dolayısıyla, yerel kamuoyunun oluşumunda rol oynama noktasında yerel kamuoyu için yerel gündemi hazırlaması gerekmektedir.Muhtevasının ortaya çıkardığı nitelikler itibariyle aynı zamanda demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesinde esaslı öğelerden bir tanesi olarak gösterilen kamuoyu ile demokratik düzenin prensipleri de gerçekleşme şansına kavuşmaktadır. Bu açıdan demokrasi ile kamuoyu arasında son derece önemli ve kopmaz bir bağlılık bulunmaktadır

Yönetim Kurulu Başkanı
SUHABİ OKUMUŞ

Genel Müdür
ŞÜKRÜ OKUMUŞ

Sorumlu Yayın Müdürü
RECEP YILMAZ

İzleyici Temsilcisi
BİLAL YILDIRIM